Funkcje Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS – dodawanie miesięcy do daty

Funkcja ADD_MONTHS w Oracle SQL jest używana do dodawania lub odejmowania określonej liczby miesięcy od daty. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie daty w przyszłości lub w przeszłości, obliczanie daty wygaśnięcia umowy lub obliczanie daty wygaśnięcia gwarancji.

Składnia funkcji ADD_MONTHS jest następująca:

ADD_MONTHS (data, liczba_miesięcy)

Gdzie data jest datą, która ma być modyfikowana, a liczba_miesięcy jest liczbą miesięcy, o którą ma być zmodyfikowana data.

Na przykład, jeśli chcesz dodać trzy miesiące do daty 01-01-2020, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT ADD_MONTHS (TO_DATE ('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY'), 3) FROM DUAL;

Wynik tego zapytania będzie wyglądał następująco:

01-04-2020

Jeśli chcesz odejmować miesiące, możesz użyć tej samej składni, ale zamiast dodawać liczbę miesięcy, musisz podać liczbę ujemną. Na przykład, jeśli chcesz odejmować trzy miesiące od daty 01-01-2020, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT ADD_MONTHS(TO_DATE ('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY'), -3) FROM DUAL;
Oracle SQL – Funkcja ADD_MONTHS – dodawanie miesięcy do daty

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: