Funkcje Oracle SQL – Funkcja MIN.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja MIN.

Funkcja MIN w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która zwraca najmniejszą wartość z podanego zestawu danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyświetlania najniższych wartości w danym zestawie danych.

Składnia funkcji MIN w Oracle SQL jest następująca

MIN (kolumna)

Gdzie kolumna jest nazwą kolumny, z której chcesz wybrać najmniejszą wartość.

Przykład użycia funkcji MIN w Oracle SQL

SELECT MIN (cena) FROM produkty WHERE kategoria = 'elektronika';

W tym przykładzie funkcja MIN zostanie użyta do wyświetlenia najniższej ceny produktu z kategorii elektroniki.

Kolejny przykład: W tym wypadku sprawdźmy kto ma niajniższą wypłatę w tabeli employees

select min(salary) from employees;
Oracle Min – najniższa wartość z kolumny

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: