Funkcja Oracle MAX. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle MAX. Jak obliczyć?

Funkcja MAX w Oracle SQL jest jedną z podstawowych funkcji agregujących, która służy do wyciągania największej wartości z kolumny lub wyrażenia. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyciągania najwyższych wartości z danych w bazie danych.

Składnia funkcji MAX w Oracle SQL jest następująca

MAX (kolumna lub wyrażenie)

Gdzie kolumna lub wyrażenie jest kolumną lub wyrażeniem, z którego chcesz wyciągnąć największą wartość.

Przykład użycia funkcji MAX w Oracle SQL

SELECT MAX (cena) FROM produkty

Powyższy przykład zapytania wyciągnie najwyższą cenę z tabeli produkty.

Kolejny przykłąd:

select max(salary) from employees;
Max z kolumny w Oracle DB SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: