Funkcje Oracle SQL – Funkcja CURRENT_TIMESTAMP.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle CURRENT_TIMESTAMP. Jak obliczyć?

Funkcja Oracle database SQL CURRENT_TIMESTAMP służy do pobierania bieżącego czasu systemowego. Może być używana do wstawiania bieżącego czasu do kolumny w bazie danych lub do wykonywania operacji na bieżącym czasie. Funkcja jest podobna do sysdate i CURRENT_DATE, z tą różnicą, że zwraca timestamp z frakcjami czasu i strefy czasowej.

Składnia CURRENT_TIMESTAMP Oracle

CURRENT_TIMESTAMP

Przykład CURRENT_TIMESTAMP na bazie Oracle

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

Funkcje Oracle SQL – Funkcja CURRENT_TIMESTAMP.
 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: