Funkcja SQL Server GETDATE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server GETDATE. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja GETDATE w SQL Server jest jedną z najczęściej używanych funkcji w bazie danych. Służy do pobierania aktualnej daty i godziny z systemu operacyjnego. Jest to bardzo przydatne, gdyż pozwala na łatwe i szybkie wykonywanie operacji na danych, które są związane z czasem.

Do czego służy funkcja GETDATE?

Funkcja GETDATE jest przydatna w wielu sytuacjach. Najczęściej jest używana do tworzenia lub aktualizacji wpisów w bazie danych, w których potrzebna jest aktualna data lub godzina. Może być również używana do wykonywania operacji na danych, które są związane z czasem, takich jak porównywanie dat, wyświetlanie danych z ostatnich dni lub miesięcy itp.

Jak używać funkcji GETDATE?

Funkcja GETDATE jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco: GETDATE(). Funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów, więc nie ma potrzeby podawania żadnych dodatkowych informacji.

Przykład użycia funkcji GETDATE

Poniższy przykład pokazuje, jak użyć funkcji GETDATE do aktualizacji wpisu w bazie danych.

UPDATE tabela SET data_aktualizacji = GETDATE() WHERE id = 1;

W powyższym przykładzie funkcja GETDATE zostanie użyta do aktualizacji pola data_aktualizacji w tabeli o id równym 1.

Podsumowanie

Funkcja GETDATE w SQL Server jest bardzo przydatna do wykonywania operacji na danych, które są związane z czasem. Służy do pobierania aktualnej daty i godziny z systemu operacyjnego. Składnia funkcji to GETDATE(), a jej użycie jest bardzo proste. Przykład użycia funkcji GETDATE do aktualizacji wpisu w bazie danych został przedstawiony powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: