Widoki zmaterializowane w Oracle SQL

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/20 przez admin

Czym są widoki zmaterializowane?

Zmaterializowane widoki czyli tzw. METERIALIZED VIEW w bazach Oracle to widoki, które prócz zapytania przechowują także dane. Za każdym wywołaniem widoku, aparat bazy nie sięga do danych z tabeli źródłowej, a do danych widoku zmaterializowanego. W jaki sposób utworzyć widok zmaterializowany? Użyj polecenia CREATE MATERIALIZED VIEW NAZWA_WIDOKU. Przykład poniżej:

CREATE MATERIALIZED VIEW MOJ_WIDOK AS
SELECT * FROM HR.DEPARTMENTS;
Widoki zmaterializowane Oracle
Widoki zmaterializowane Oracle

W jaki sposób odświeżać widok, by za każdym razem były w nim aktualne dane? W tym celu użyj polecenia PL/SQL, które możesz wywołać z bloku anonimowego lub z procedury. DBMS_MVIEW.REFRESH(’NAZWA_WIDOKU’);

begin
DBMS_MVIEW.REFRESH('MOJ_WIDOK');
end;

Podobne przykłady wykorzystania baz danych zamieszczam w tym dziale. Link do źródła: oracle

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: