Widoki zmaterializowane w Oracle SQL

2017/08/08

Czym są widoki zmaterializowane?

Zmaterializowane widoki czyli tzw. METERIALIZED VIEW w bazach Oracle to widoki, które prócz zapytania przechowują także dane. Za każdym wywołaniem widoku, aparat bazy nie sięga do danych z tabeli źródłowej, a do danych widoku zmaterializowanego. W jaki sposób utworzyć widok zmaterializowany? Użyj polecenia CREATE MATERIALIZED VIEW NAZWA_WIDOKU. Przykład poniżej:

Widoki zmaterializowane Oracle

Widoki zmaterializowane Oracle

W jaki sposób odświeżać widok, by za każdym razem były w nim aktualne dane? W tym celu użyj polecenia PL/SQL, które możesz wywołać z bloku anonimowego lub z procedury. DBMS_MVIEW.REFRESH(‘NAZWA_WIDOKU’);

Podobne przykłady wykorzystania baz danych zamieszczam w tym dziale. Link do źródła: oracle

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: