Funkcja Oracle LNNVL. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja LNNVL.

Funkcja Oracle database SQL LNNVL (Logical Not Null Value) służy do porównywania wartości logicznych. Zwraca wartość logiczną TRUE lub FALSE w zależności od tego, czy wyrażenie jest równe NULL.

Składnia:

LNNVL (wyrażenie)

Przykład:

SELECT LNNVL (NULL) FROM dual;

Wynik: FALSE

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: