Funkcja Oracle COALESCE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle COALESCE. Jak obliczyć?

Funkcja Oracle Database SQL COALESCE służy do zwracania pierwszej niepustej wartości z listy argumentów. Jeśli wszystkie argumenty są puste, zwraca NULL. Składnia funkcji COALESCE wygląda następująco:

COALESCE (argument1, argument2, …, argumentN)

Przykład:

SELECT COALESCE (NULL, 'Hello’, 'World’) FROM dual;

Wynik:
Hello

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: