Funkcja Oracle LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja LAST_VALUE służy do pobierania ostatniej wartości z określonego wyrażenia. Może być używana do wyświetlenia ostatniej wartości z kolumny lub wyrażenia w ramach określonego zakresu.

Składnia:

LAST_VALUE (wyrażenie) OVER (PARTITION BY kolumna1 [, kolumna2, …] ORDER BY kolumna1 [, kolumna2, …] [ASC | DESC] [ROWS | RANGE] [BETWEEN frame_start AND frame_end])

Przykład:

SELECT LAST_VALUE(price) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY order_date ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS last_price
FROM orders;

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: