Komenda Windows CMD call. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

CALL – jak uruchomić dowolny program z poziomu wiersza poleceń CMD

Windows CMD call to polecenie, które pozwala wywołać inny program lub skrypt z poziomu wiersza poleceń. W ten sposób możemy odpalić dowolny program lub skrypt wykonywalny. Składnia polecenia call jest następująca:

call [ścieżka] [parametry]

Przykład:

call C:\Program Files\MyScript.bat param1 param2
Windows CMD Call – uruchamianie innego programu z wiersza poleceń

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: