Komenda Windows CMD cls. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Komenda Windows CMD cls. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda cls (Clear Screen) służy do wyczyszczenia ekranu w oknie wiersza poleceń Windows. Składnia tej komendy jest następująca:

cls

Aby użyć tej komendy, wystarczy wpisać ją w oknie wiersza poleceń Windows i nacisnąć klawisz Enter. Przykład:

C:\> cls

Po wpisaniu i wciśnięciu klawisza Enter wszystkie informacje znajdujące się na ekranie zostaną wyczyszczone.

Windows CMD CLS- czyszczenie ekranu

Po zastosowaniu komendy CLS poprzednie informacje zostały wyczyszczone

Windows CMD CLEAR SCREEN – czyszczenie ekranu

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: