Komenda Windows CMD cd. Jak wskazać katalog?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Komenda Windows CMD cd. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda cd (z angielskiego change directory) służy do zmiany bieżącego katalogu w systemie Windows CMD. Składnia komendy wygląda następująco:

cd [ścieżka]

Ścieżka może być względna lub bezwzględna. Przykład użycia komendy cd:

cd C:\Users\John\Documents

By powrócić do wcześniejszego katalogu wprowadzamy komendę cd.. (dwie kropki na końcu)

cd ..

Ta komenda przeniesie użytkownika do katalogu Documents w folderze John w folderze Users na dysku C.

Przykłady użycia komendy cd Windows

Przejście do katalogu (np Users na dysku C)

Powrót do wcześniejszego katalogu za pomocą komendy cd :

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: