Komenda Windows CMD echo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Komenda Windows CMD echo. Jak obliczyć?

Echo jest poleceniem wiersza polecenia systemu Windows, które służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych na ekranie. Składnia polecenia echo jest następująca:

echo [tekst]

Przykład:

echo Witaj świecie!

Wynik:

Witaj świecie!

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: