Komenda Windows CMD date. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Komenda Windows CMD date. Jak obliczyć?

Komenda date w systemie Windows służy do wyświetlenia lub zmiany bieżącej daty systemowej. Składnia komendy date jest następująca:

date [/t | /v] [/a] [d:mm-dd-rrrr] [time]

/t – wyświetla tylko datę
/v – wyświetla datę i czas
/a – umożliwia zmianę daty
d:mm-dd-rrrr – określa nową datę
time – określa nowy czas

Przykład:

date /t

Wyświetli tylko bieżącą datę systemową.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: