Funkcja Substr Oracle – Jak używać funkcji Substr

2017/09/19

1. Funkcja Substr Oracle – Opis

Funkcja Substr w Oracle SQL i PL/SQL jest odpowiednikiem funkcji Substring w innych językach programowania. W jaki sposób działa funkcja Substr? Funkcja Substr Oracle wycina tekst z innego tekstu. Przykładowo ze zdania “Uczę się funkcji Oracle” możemy wyciąć wyraz “funkcji”. Jak to zrobić? Składnia funkcji i jej przykład użycia zamieszczam poniżej.

2. Funkcja Oracle Substr – Składnia

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst.

Start – Kolejna pozycja w ciągu tektowym, od której zaczynamy wycinanie tekstu.

Length – Argument opcjonalny. Możemy określić w nim ile znaków z ciągu chcemy wyciąć. Jeśli nie skorzystamy z argumentu, zostanie zwrócony cały ciąg począwszy od pozycji z argumentu Start.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja Oracle Substr – Przykład

Jak używać funkcji Substr  w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Substr w SQL Developer.

Funkcje Oracle SQL - Substr

Funkcje Oracle SQL – Substr

4. Funkcja Substr – Dodatkowe informacje

  • Jeśli pozycja Start równa jest 0, traktowana jest jako 1.
  • Jeśli pozycja Start jest dodatnia, tekst wycinany jest od lewej strony.
  • Jeśli pozycja Start jest ujemna, tekst wycinany jest od prawej strony.
  • Jeśli pomijany jest argument Length, wycinany jest cały tekst począwszy od pozycji Start.

5. Funkcja Substr Oracle – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c.

Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle SQL i PL/SQL. Listę wszystkich funkcji Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL

Źródło: Oracle

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: