Funkcja Substr Oracle – Jak używać funkcji Substr

Ostatnio zaktualizowane 2017/09/19 przez admin

1. Funkcja Substr Oracle – Opis

Funkcja Substr w Oracle SQL i PL/SQL jest odpowiednikiem funkcji Substring w innych językach programowania. W jaki sposób działa funkcja Substr? Funkcja Substr Oracle wycina tekst z innego tekstu. Przykładowo ze zdania „Uczę się funkcji Oracle” możemy wyciąć wyraz „funkcji”. Jak to zrobić? Składnia funkcji i jej przykład użycia zamieszczam poniżej.

2. Funkcja Oracle Substr – Składnia

--ittalk.pl
SUBSTR(String, Start [, Length])

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst.

Start – Kolejna pozycja w ciągu tektowym, od której zaczynamy wycinanie tekstu.

Length – Argument opcjonalny. Możemy określić w nim ile znaków z ciągu chcemy wyciąć. Jeśli nie skorzystamy z argumentu, zostanie zwrócony cały ciąg począwszy od pozycji z argumentu Start.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja Oracle Substr – Przykład

Jak używać funkcji Substr  w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Substr w SQL Developer.

--ittalk.pl
select substr('Uczę się funkcji w Oracle SQL', 10, 7) as SUBSTR_EXAMPLE from DUAL;
select substr('Uczę się funkcji w Oracle SQL', -10, 6) as SUBSTR_EXAMPLE from DUAL;
select substr('Uczę się funkcji w Oracle SQL', 10) as SUBSTR_EXAMPLE from DUAL;
Funkcje Oracle SQL - Substr
Funkcje Oracle SQL – Substr

4. Funkcja Substr – Dodatkowe informacje

  • Jeśli pozycja Start równa jest 0, traktowana jest jako 1.
  • Jeśli pozycja Start jest dodatnia, tekst wycinany jest od lewej strony.
  • Jeśli pozycja Start jest ujemna, tekst wycinany jest od prawej strony.
  • Jeśli pomijany jest argument Length, wycinany jest cały tekst począwszy od pozycji Start.

5. Funkcja Substr Oracle – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c.

Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle SQL i PL/SQL. Listę wszystkich funkcji Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL

Źródło: Oracle

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: