Komenda Linux mv command

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux mv command

Komenda mv (ang. move) służy do przenoszenia plików i katalogów w systemie Linux.

Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu:

mv [ścieżka_pliku_lub_katalogu] [ścieżka_docelowa]

Przykład:

mv ~/Desktop/plik.txt ~/Documents/

Powyższy przykład przeniesie plik o nazwie plik.txt z pulpitu do katalogu Documents.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: