Funkcja SQL Server COLUMNPROPERTY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja MSSQL COLUMNPROPERTY. Jak obliczyć?

Funkcja COLUMNPROPERTY w SQL Server jest używana do uzyskiwania informacji o właściwościach kolumn w bazie danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy sprawdzić, czy kolumna jest indeksowana, czy ma określony typ danych lub czy jest wymagana.

Składnia funkcji COLUMNPROPERTY jest następująca:

COLUMNPROPERTY (obiekt_bazy_danych, nazwa_kolumny, właściwość)

Obiekt_bazy_danych jest nazwą tabeli lub widoku, w którym znajduje się kolumna. Nazwa_kolumny jest nazwą kolumny, której właściwości chcemy sprawdzić. Właściwość jest nazwą właściwości, którą chcemy sprawdzić.

Funkcja COLUMNPROPERTY zwraca wartość logiczną lub liczbową w zależności od właściwości, którą sprawdzamy. Na przykład, jeśli chcemy sprawdzić, czy kolumna jest indeksowana, funkcja zwróci wartość logiczną TRUE lub FALSE.

Przykład użycia funkcji COLUMNPROPERTY:

SELECT COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID(’tabela’), 'kolumna’, 'IsIdentity’)

W powyższym przykładzie sprawdzamy, czy kolumna o nazwie „kolumna” w tabeli o nazwie „tabela” jest identyfikatorem. Funkcja zwróci wartość logiczną TRUE lub FALSE w zależności od tego, czy kolumna jest identyfikatorem.

Funkcja COLUMNPROPERTY jest bardzo przydatna, gdy chcemy sprawdzić właściwości kolumn w bazie danych. Możemy użyć jej do sprawdzenia, czy kolumna jest indeksowana, czy ma określony typ danych lub czy jest wymagana.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: