Komenda Linux rm command

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux rm command

Komenda Linux rm (ang. remove) służy do usuwania plików lub katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu:

`rm [ścieżka do pliku lub katalogu]`

Na przykład, aby usunąć plik o nazwie „plik.txt” znajdujący się w bieżącym katalogu, należy wpisać:

`rm plik.txt`

Aby usunąć katalog o nazwie „katalog” znajdujący się w bieżącym katalogu, należy wpisać:

`rm -r katalog`

Komenda `rm -r` usuwa katalog wraz z wszystkimi plikami i podkatalogami znajdującymi się w nim.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: