Komenda Linux pwd – Jak wyświetlić aktualny katalog

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux pwd command – Aktualny folder

Komenda pwd ( z ang. print working directory) służy do wyświetlenia aktualnego katalogu roboczego. Aby ją wykonać, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia.

Przykład:

$ pwd

/home

Linux/Linux Ubuntu – wyświetlanie aktualnego katalogu roboczego

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: