Komenda Linux touch command

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux touch command

Komenda Linux touch jest używana do tworzenia nowych plików lub aktualizowania daty modyfikacji istniejących plików. Można jej używać w celu utworzenia pustego pliku lub zmienić datę modyfikacji istniejącego pliku.

Aby skorzystać z komendy touch, należy wpisać następującą komendę w terminalu:

touch [nazwa_pliku]

Na przykład, aby utworzyć nowy plik o nazwie „nowy_plik.txt” w bieżącym katalogu, należy wpisać:

touch nowy_plik.txt

Aby stworzyć nowy plik o nazwie „jakis_plik.txt”, należy wpisać:

touch nowy_plik.txt

Linux touch – tworzenie plików

Jeśli chcemy zmienić datę jakiegoś pliku, sprawdźmy help dla komendy touch:

touch --help
Linuxtouch –help

Tak więc, by zmodyfikować datę pliku musimy zastosować komendę:

touch [nazwa_pliku] -t data

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: