Funkcja SysDate Oracle – data systemowa

2017/10/28

1. Funkcja SysDate Oracle – Opis

Funkcja SysDate Oracle zwraca obecną datę systemową i czas. Jeśli chcemy, by baza zwróciła nam bieżącą datę, powinniśmy użyć tej właśnie funkcji. Funkcja Sysdate nie posiada argumentów. SysDate jest także zmienną systemową. By użyć funkcji nie musimy stosować nawiasów.

2. Funkcja Oracle SysDate – Składnia


Zwrot funkcji: Date / Data systemowa.

3. Funkcja Oracle SysDate – Przykład

Jak używać funkcji SysDate w Oracle SQL? Poniżej przykład użycia funkcji SysDate w SQL Developer.

Przykład 1

Przykład 2: 

Funkcja Sysdate Oracle

Funkcja Sysdate Oracle

4. Funkcja Oracle SysDate – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja SysDate Oracle – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Oracle 9i, Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c

Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle. Listę wszystkich funkcji baz danych Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: