Funkcja Length Oracle – Jak używać funkcji Length

Ostatnio zaktualizowane 2023/01/20 przez admin

1. Funkcja Lenght Oracle – Opis

Funkcja Oracle Length zwraca długość ciągu znaków dla podanego argumentu. Jak z niej korzystać? Jedyne, co należy zrobić to wprowadzić tekst jako argument funkcji. Funkcję można porównać do funkcji Len w innych językach programowania.

2. Funkcja Oracle Length – Składnia

--ittalk.pl
length(String)

String – Ciąg tekstowy, dla którego chcemy obliczyć liczbę znaków.

Zwrot funkcji: number / wartość liczbowa.

3. Funkcja Oracle Length – Przykład

Jak używać funkcji Length w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Length w SQL Developer.

--ittalk.pl
select length('Uczę się funkcji Oracle') from dual;
Funkcje Oracle SQL – Funkcja Length Oracle
Funkcje Oracle SQL – Funkcja Length Oracle

4. Funkcja Length Oracle – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c.

Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle SQL i PL/SQL. Listę wszystkich funkcji Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One thought on “Funkcja Length Oracle – Jak używać funkcji Length”

%d bloggers like this: