Funkcja SysDate Oracle – data systemowa
funkcje oracle sql / 2017/10/28

1. Funkcja SysDate Oracle – Opis Funkcja SysDate Oracle zwraca obecną datę systemową i czas. Jeśli chcemy, by baza zwróciła nam bieżącą datę, powinniśmy użyć tej właśnie funkcji. Funkcja Sysdate nie posiada argumentów. SysDate jest także zmienną systemową. By użyć funkcji nie musimy stosować nawiasów. 2. Funkcja Oracle SysDate – Składnia

Zwrot funkcji: Date / Data systemowa. 3. Funkcja Oracle SysDate – Przykład Jak używać funkcji SysDate w Oracle SQL? Poniżej przykład użycia funkcji SysDate w SQL Developer. Przykład 1

Przykład 2: 

4. Funkcja Oracle SysDate – Dodatkowe informacje brak 5. Funkcja SysDate Oracle – Gdzie stosować? Funkcję możemy stosować w: Oracle 9i, Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle. Listę wszystkich funkcji baz danych Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL.

Funkcja Length Oracle – Jak używać funkcji Length
funkcje oracle sql / 2017/09/25

1. Funkcja Lenght Oracle – Opis Funkcja Oracle Length zwraca długość ciągu znaków dla podanego argumentu. Jak z niej korzystać? Jedyne, co należy zrobić to wprowadzić tekst jako argument funkcji. Funkcję można porównać do funkcji Len w innych językach programowania. 2. Funkcja Oracle Length – Składnia

String – Ciąg tekstowy, dla którego chcemy obliczyć liczbę znaków. Zwrot funkcji: number / wartość liczbowa. 3. Funkcja Oracle Length – Przykład Jak używać funkcji Length w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Length w SQL Developer.

4. Funkcja Length Oracle – Gdzie stosować? Funkcję możemy stosować w: Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c. Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle SQL i PL/SQL. Listę wszystkich funkcji Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL.

Funkcja Replace Oracle – Jak używać funkcji Replace
funkcje oracle sql / 2017/09/20

1. Funkcja Replace Oracle – Opis Funkcja Replace w Oracle zastępuje jeden ciąg znaków drugim ciągiem. Za pomocą funkcji Replace Oracle możemy zamienić cały ciąg tekstowy, jego część lub też pojedynczą literę. Jeśli nie wprowadzimy w funkcji argumentu, który określa tzw. zamiennik, funkcja wytnie cały szukany ciąg z tekstu bazowego. 2. Funkcja Oracle Replace – Składnia

String – Ciąg znaków, w którym szukamy wyrażenia, które chcemy zastąpić. String_to_replace – Wyrażenie, które chcemy zastąpić. Replacement_string – Wyrażenie, którym zastępujemy. Argument opcjonalny. Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa 3. Funkcja Oracle Replace – Przykład Jak używać funkcji Substr  w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Substr w SQL Developer.

4. Funkcja Replace – Dodatkowe informacje Jeśli nie wprowadzimy trzeciego opcjonalnego argumentu funkcji Replace, funkcja wytnie ciąg znaków określony w argumencie drugim. 5. Funkcja Replace Oracle – Gdzie stosować? Funkcję możemy stosować w: Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c. Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle SQL i PL/SQL. Listę wszystkich funkcji Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL.

Funkcja Substr Oracle – Jak używać funkcji Substr
funkcje oracle sql / 2017/09/19

1. Funkcja Substr Oracle – Opis Funkcja Substr w Oracle SQL i PL/SQL jest odpowiednikiem funkcji Substring w innych językach programowania. W jaki sposób działa funkcja Substr? Funkcja Substr Oracle wycina tekst z innego tekstu. Przykładowo ze zdania “Uczę się funkcji Oracle” możemy wyciąć wyraz “funkcji”. Jak to zrobić? Składnia funkcji i jej przykład użycia zamieszczam poniżej. 2. Funkcja Oracle Substr – Składnia

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst. Start – Kolejna pozycja w ciągu tektowym, od której zaczynamy wycinanie tekstu. Length – Argument opcjonalny. Możemy określić w nim ile znaków z ciągu chcemy wyciąć. Jeśli nie skorzystamy z argumentu, zostanie zwrócony cały ciąg począwszy od pozycji z argumentu Start. Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa 3. Funkcja Oracle Substr – Przykład Jak używać funkcji Substr  w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Substr w SQL Developer.

4. Funkcja Substr – Dodatkowe informacje Jeśli pozycja Start równa jest 0, traktowana jest jako 1. Jeśli pozycja Start jest dodatnia, tekst wycinany jest od lewej strony. Jeśli pozycja Start jest ujemna, tekst wycinany jest od prawej strony. Jeśli pomijany jest argument Length, wycinany jest cały tekst począwszy od pozycji Start. 5. Funkcja Substr Oracle – Gdzie stosować? Funkcję możemy…