Funkcje Oracle SQL – Funkcja INSTR.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle INSTR. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL INSTR służy do wyszukiwania określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu. Funkcja zwraca pozycję pierwszego wystąpienia określonego ciągu znaków w łańcuchu tekstu.

Składnia funkcji INSTR:

INSTR(string, substring [, start_position [, nth_appearance]])

Parametry:

• string – Łańcuch tekstu, w którym wyszukiwany jest substring.
• substring – Ciąg znaków, który ma zostać wyszukany w string.
• start_position – Opcjonalny parametr, określający pozycję, od której ma zostać rozpoczęte wyszukiwanie substring.
• nth_appearance – Opcjonalny parametr, określający, które wystąpienie substring ma zostać zwrócone.

Przykład:

select INSTR('Hello World', 'o') from dual;

Wynik: 4

W powyższym przykładzie funkcja INSTR zwróci pozycję pierwszego wystąpienia znaku 'o’ w łańcuchu tekstu 'Hello World’, co w tym przypadku jest pozycją 5.

Funkcja Oracle INSTR. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: