SQL Union i Union All

2017/07/10

Łączenie Pionowe tabel w SQL – Union i Union All

Chcesz połączyć pionowo wyniki kilku tabel ze sobą w SQL? Najlepiej skorzystać w tym celu ze złączeń SQL UNION.  Złączenie UNION dodaje do siebie wyniki z dwóch lub więcej zapytań. Dodatkowo UNION usuwa duplikaty wierszy. Tak, więc żaden rekord w wyniku zapytania nie będzie się powtarzał. Sam kod SQL wygląda następująco:

SQL Union i Union All

SQL Union i Union All

Jeśli chcesz, by duplikaty rekordów w zapytaniu nie były usuwane powinieneś skorzystać ze złączenia UNION ALL. Przykład użycia Union all zamieszczam poniżej.

Pamiętaj, że złączeń pionowych takich jak Union, czy Union All możesz używać jedynie w przypadkach, gdy wyniki obu zapytań mają taką samą liczbę kolumn i taki sam typ danych. Więcej informacji na temat znaczenia Union i Union all znajdziesz na tej stronie www. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: