sql

Czym są widoki zmaterializowane? Zmaterializowane widoki czyli tzw. METERIALIZED VIEW w bazach Oracle to widoki, które prócz zapytania przechowują także dane. Za każdym wywołaniem widoku, aparat bazy nie sięga do danych z tabeli źródłowej, a do danych widoku zmaterializowanego. W jaki sposób utworzyć widok zmaterializowany? Użyj polecenia CREATE MATERIALIZED VIEW NAZWA_WIDOKU. Przykład poniżej:

W jaki sposób […]

Czytaj dalej

Jak napisać prostą funkcję w Oracle PL/SQL? Napiszmy prosty przykład funkcji, który będzie zwracał nam inicjały osoby, po podania imienia i nazwiska. Funkcja ma przede wszystkim pobrać dwa argumenty o typie danych Varchar. Zwrócić wynik w formie Varchar. Dodatkowo funkcja będzie powiększać litery na wypadek, gdyby argumenty były pisane małymi literami.

Powyżej przykład funkcji, […]

Czytaj dalej

Jak utworzyć złączenie Right Join w SQL? Tworzenie Right Join lub zamiennie Right Outer Join tworzymy w części FROM kodu SQL. Jest to złączenie zewnętrzne. Oznacza to tyle, że gdy chcemy połączyć ze sobą rekordy z Tabeli 1 i Tabeli 2, to zapytanie zwróci wszystkie rekordy z Tabeli 2 i tylko te rekordy z Tabeli […]

Czytaj dalej

Left Outer Join – Jak napisać złączenie? Jak korzystać z Left Join w językach SQL? Left Join Sql lub zamiennie Left Outer Join jest złączeniem zewnętrznym. Oznacza to dla nas tyle, że wynikiem zapytania będą wszystkie rekordy z tabeli 1 i tylko te rekordy z tabeli 2, które jesteśmy w stanie dopasować przy użyciu relacji. […]

Czytaj dalej

Jak korzystać z Inner Join w SQL? INNER JOIN SQL łączy ze tabele, widoki lub zapytania. Najważniejsze jest to, że łączy tylko te rekordy z obu tabel, które są ze sobą powiązane, a więc musi występować relacja pomiędzy poszczególnymi rekordami. Kolumny wiązane złączeniem Inner Join SQL muszą posiadać taki sam typ danych. W językach SQL zamiast […]

Czytaj dalej

Łączenie Pionowe tabel w SQL – Union i Union All Chcesz połączyć pionowo wyniki kilku tabel ze sobą w SQL? Najlepiej skorzystać w tym celu ze złączeń SQL UNION.  Złączenie UNION dodaje do siebie wyniki z dwóch lub więcej zapytań. Dodatkowo UNION usuwa duplikaty wierszy. Tak, więc żaden rekord w wyniku zapytania nie będzie się powtarzał. […]

Czytaj dalej