Right Join Sql – łączenie tabeli od prawej strony

Ostatnio zaktualizowane 2017/07/17 przez admin

Jak utworzyć złączenie Right Join w SQL?

Tworzenie Right Join lub zamiennie Right Outer Join tworzymy w części FROM kodu SQL. Jest to złączenie zewnętrzne. Oznacza to tyle, że gdy chcemy połączyć ze sobą rekordy z Tabeli 1 i Tabeli 2, to zapytanie zwróci wszystkie rekordy z Tabeli 2 i tylko te rekordy z Tabeli 1, które uda się połączyć. Sam schemat zapytania z użyciem Right Join Sql wygląda następująco:

SELECT
TABELA_1.Kolumna_1,
TABELA_1.Kolumna_2,
TABELA_1.Kolumna_n,
TABELA_2.Kolumna_1,
TABELA_2.Kolumna_2,
TABELA_2.Kolumna_n,
FROM TABELA_1
RIGHT OUTER JOIN TABELA_2 
ON TABELA_1.ID = TABELA_2.ID

Podobnie jak w przypadku użycia Left Join Sql, tutaj też możemy zastosować warunek w klauzuli FROM. Zapytanie zawęży zwracany wynik do tylko tych rekordów, które będą spełniały warunek. Podobne przykłady praktycznego użycia kodu SQL zamieszczam w tym dziale. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych.

Right Join SQL
Right Join SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: