Right Join Sql – łączenie tabeli od prawej strony

2017/07/14

Jak utworzyć złączenie Right Join w SQL?

Tworzenie Right Join lub zamiennie Right Outer Join tworzymy w części FROM kodu SQL. Jest to złączenie zewnętrzne. Oznacza to tyle, że gdy chcemy połączyć ze sobą rekordy z Tabeli 1 i Tabeli 2, to zapytanie zwróci wszystkie rekordy z Tabeli 2 i tylko te rekordy z Tabeli 1, które uda się połączyć. Sam schemat zapytania z użyciem Right Join Sql wygląda następująco:

Podobnie jak w przypadku użycia Left Join Sql, tutaj też możemy zastosować warunek w klauzuli FROM. Zapytanie zawęży zwracany wynik do tylko tych rekordów, które będą spełniały warunek. Podobne przykłady praktycznego użycia kodu SQL zamieszczam w tym dziale. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych.

Right Join SQL

Right Join SQL

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: