Left Join Sql – łączenie tabel do lewej strony

2017/07/13

Left Outer Join – Jak napisać złączenie?

Jak korzystać z Left Join w językach SQL? Left Join Sql lub zamiennie Left Outer Join jest złączeniem zewnętrznym. Oznacza to dla nas tyle, że wynikiem zapytania będą wszystkie rekordy z tabeli 1 i tylko te rekordy z tabeli 2, które jesteśmy w stanie dopasować przy użyciu relacji. Przykład zapisu złączenia Left Join prezentuje poniżej. Jak widzisz, wpisujemy nazwy obu tabel.

Po wyrażeniu On wprowadzamy relację pomiędzy tabelami, a więc określamy kolumny, za pomocą których baza danych ma wykonać złączenie. Istotne jest, że po wprowadzeniu relacji możemy także określić warunek w klauzuli Join, a więc np dodatkowy filtr dla danych z Tabeli 2. Ten i inne przykłady praktycznego zastosowania kodu SQL zamieszczam na tej podstronie. Zapisany kod SQL jest pisany wg. standardu. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych.

Left Join SQL

Left Join SQL

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: