Left Join Sql – łączenie tabel do lewej strony

Left Outer Join – Jak napisać złączenie?

Jak korzystać z Left Join w językach SQL? Left Join Sql lub zamiennie Left Outer Join jest złączeniem zewnętrznym. Oznacza to dla nas tyle, że wynikiem zapytania będą wszystkie rekordy z tabeli 1 i tylko te rekordy z tabeli 2, które jesteśmy w stanie dopasować przy użyciu relacji. Przykład zapisu złączenia Left Join prezentuje poniżej. Jak widzisz, wpisujemy nazwy obu tabel.

SELECT
TABELA_1.Kolumna_1,
TABELA_1.Kolumna_2,
TABELA_1.Kolumna_n,
TABELA_2.Kolumna_1,
TABELA_2.Kolumna_2,
TABELA_2.Kolumna_n,
FROM TABELA_1
LEFT OUTER JOIN TABELA_2 
ON TABELA_1.ID = TABELA_2.ID

Po wyrażeniu On wprowadzamy relację pomiędzy tabelami, a więc określamy kolumny, za pomocą których baza danych ma wykonać złączenie. Istotne jest, że po wprowadzeniu relacji możemy także określić warunek w klauzuli Join, a więc np dodatkowy filtr dla danych z Tabeli 2. Ten i inne przykłady praktycznego zastosowania kodu SQL zamieszczam na tej podstronie. Zapisany kod SQL jest pisany wg. standardu. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych.

Left Join SQL
Left Join SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: