Inner Join Sql – jak to napisać

2017/07/11

Jak korzystać z Inner Join w SQL?

INNER JOIN SQL łączy ze tabele, widoki lub zapytania. Najważniejsze jest to, że łączy tylko te rekordy z obu tabel, które są ze sobą powiązane, a
więc musi występować relacja pomiędzy poszczególnymi rekordami. Kolumny wiązane złączeniem Inner Join SQL muszą posiadać taki sam typ danych. W językach SQL zamiast frazy INNER JOIN możemy zastosować po prostu JOIN. Wynik obydwu zapytań będzie taki sam.11

Więcej informacji na temat złączeń pozimych JOIN znajdziesz na tym blogu. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych. Podobne przykłady użycia kodu SQL znajdziesz w tym dziale.

Inner Join SQL

Inner Join SQL

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: