Inner Join Sql – jak to napisać

Jak korzystać z Inner Join w SQL?

INNER JOIN SQL łączy ze tabele, widoki lub zapytania. Najważniejsze jest to, że łączy tylko te rekordy z obu tabel, które są ze sobą powiązane, a
więc musi występować relacja pomiędzy poszczególnymi rekordami. Kolumny wiązane złączeniem Inner Join SQL muszą posiadać taki sam typ danych. W językach SQL zamiast frazy INNER JOIN możemy zastosować po prostu JOIN. Wynik obydwu zapytań będzie taki sam.11

SELECT
TABELA_1.Kolumna_1,
TABELA_1.Kolumna_2,
TABELA_1.Kolumna_n,
TABELA_2.Kolumna_1,
TABELA_2.Kolumna_2,
TABELA_2.Kolumna_n,
FROM TABELA_1
INNER JOIN TABELA_2 ON TABELA_1.ID = TABELA_2.ID

Więcej informacji na temat złączeń pozimych JOIN znajdziesz na tym blogu. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych. Podobne przykłady użycia kodu SQL znajdziesz w tym dziale.

Inner Join SQL
Inner Join SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: