Tworzenie funkcji w PL/SQL Oracle

Ostatnio zaktualizowane 2023/01/16 przez admin

Jak napisać prostą funkcję w Oracle PL/SQL?

Napiszmy prosty przykład funkcji, który będzie zwracał nam inicjały osoby, po podania imienia i nazwiska. Funkcja ma przede wszystkim pobrać dwa argumenty o typie danych Varchar. Zwrócić wynik w formie Varchar. Dodatkowo funkcja będzie powiększać litery na wypadek, gdyby argumenty były pisane małymi literami.

--ittalk.pl funkcja inincjaly
create or replace function inicjaly(v1 in varchar, v2 in varchar)
return varchar
is
begin
null;
return upper(substr(v1,1,1) || substr(v2,1,1));
end;

/

--sprawdzenie działania
select inicjaly(first_name, last_name) from hr.employees;

Powyżej przykład funkcji, którą napisaliśmy w PL/SQL. Jak widzisz z argumentów wyciągane są pierwsze litery za pomocą funkcji SUBSTR. Następnie wszystkie litery wyniku są powiększane funkcją UPPER. Więcej podobnych przykładów zamieszczam w tym dziale.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: