Funkcja SQL Server DATEDIFF. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATEDIFF. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATEDIFF jest jedną z najczęściej używanych funkcji w języku SQL. Służy do obliczania różnicy między dwoma datami. Może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie wieku lub określanie, ile czasu upłynęło od określonego momentu.

Funkcja DATEDIFF jest dostępna w wielu bazach danych, w tym w SQL Server. Składnia funkcji wygląda następująco:

DATEDIFF (interwał, data_początkowa, data_końcowa)

Interwał jest określony jako jedna z następujących jednostek czasu:

• yy – lata
• qq – kwartały
• mm – miesiące
• ww – tygodnie
• dd – dni
• hh – godziny
• mi – minuty
• ss – sekundy

Data_początkowa i data_końcowa są datami, które chcesz porównać. Mogą być wyrażone jako wartości daty lub jako ciągi znaków.

Aby użyć funkcji DATEDIFF, musisz wprowadzić odpowiednie parametry. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć różnicę między datą początkową a datą końcową wyrażoną jako ciągi znaków, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT DATEDIFF (dd, '2020-01-01′, '2020-01-15′)

Wynik tego zapytania to 14, ponieważ różnica między tymi dwoma datami wynosi 14 dni.

Funkcja DATEDIFF może być również używana do obliczania wieku. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć wiek osoby urodzonej w dniu 1 stycznia 1990 roku, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT DATEDIFF (yy, '1990-01-01′, GETDATE())

Wynik tego zapytania to 30, ponieważ osoba urodzona w 1990 roku ma obecnie 30 lat.

Funkcja DATEDIFF jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach. Może być używana do obliczania różnicy między dwoma datami, obliczania wieku lub określania, ile czasu upłynęło od określonego momentu. Aby użyć tej funkcji, musisz wprowadzić odpowiednie parametry, takie jak interwał, data_początkowa i data_końcowa.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: