Co oznaczają te pojęcia: Web 1.0, Web 2.0 i Web 3.0? Jakie są między nimi różnice?

Web 1.0, Web 2.0 i Web 3.0? Co to takiego?

Web 1.0 to pierwsza generacja stron internetowych, która skupiała się na prezentacji statycznych treści. Strony te były zazwyczaj tworzone przez programistów i nie pozwalały użytkownikom na interakcję.

Web 2.0 to druga generacja stron internetowych, która skupia się na interakcji i współpracy użytkowników. Strony te są zazwyczaj tworzone przez użytkowników i pozwalają im na tworzenie treści, komentowanie i wymianę informacji.

Web 3.0 to trzecia generacja stron internetowych, która skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia treści i usług. Strony te są zazwyczaj tworzone przez algorytmy i pozwalają użytkownikom na tworzenie treści i usług za pomocą sztucznej inteligencji.

Różnice między nimi polegają na tym, że Web 1.0 skupiał się na prezentacji statycznych treści, Web 2.0 skupia się na interakcji i współpracy użytkowników, a Web 3.0 skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia treści i usług.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: