Funkcja MSSQL COUNT. Jak zliczyć liczbę rekordów?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server COUNT. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server COUNT jest jedną z podstawowych funkcji języka SQL, która służy do zliczania wierszy w zapytaniu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak określanie liczby rekordów w tabeli, liczby wierszy zawierających określone wartości lub liczby wierszy spełniających określone kryteria.

Składnia funkcji COUNT jest następująca:

COUNT ( [ALL | DISTINCT] expression )

ALL jest opcjonalnym argumentem, który oznacza, że funkcja COUNT zliczy wszystkie wiersze, niezależnie od tego, czy zawierają one duplikaty. DISTINCT oznacza, że funkcja COUNT zliczy tylko wiersze, które zawierają unikalne wartości. Expression jest wyrażeniem, które określa, które kolumny lub wiersze mają być zliczane.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja COUNT, przyjrzyjmy się przykładowemu zapytaniu:

SELECT COUNT(*) FROM Customers

W tym przykładzie funkcja COUNT zliczy wszystkie wiersze w tabeli Customers. Wynik tego zapytania będzie liczbą całkowitą, która wskazuje, ile wierszy zawiera tabela Customers.

Można również użyć funkcji COUNT do zliczania wierszy, które zawierają określone wartości. Na przykład, jeśli chcesz zliczyć wszystkie wiersze w tabeli Customers, które mają wartość „USA” w kolumnie Country, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT COUNT(*) FROM Customers WHERE Country = 'USA' AND State = 'New York'

W tym przykładzie funkcja COUNT zliczy wszystkie wiersze w tabeli Customers, które mają wartość „USA” w kolumnie Country i wartość „New York” w kolumnie State. Wynik tego zapytania będzie liczbą całkowitą, która wskazuje, ile wierszy zawiera tabela Customers z wartościami „USA” i „New York” w kolumnach Country i State.


SELECT
[City],
count(addressid) as cnt
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Person].[Address]
group by
[City]
;

Funkcja MSSQL COUNT jest bardzo przydatna w wielu różnych zastosowaniach. Może być używana do zliczania wszystkich wierszy w tabeli, wierszy zawierających określone wartości lub wierszy spełniających określone kryteria. Składnia funkcji COUNT jest prosta i łatwa do zrozumienia, a jej użycie może znacznie ułatwić wykonywanie zadań związanych z bazami danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: