Funkcja SQL Server SMALLDATETIMEFROMPARTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server SMALLDATETIMEFROMPARTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server SMALLDATETIMEFROMPARTS służy do tworzenia wartości typu small datetime z podanych części. Jest to funkcja składni Transact-SQL, która jest dostępna w systemie Microsoft SQL Server. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy tworzyć daty w formacie small datetime z podanych części, takich jak rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta.

Składnia funkcji SMALLDATETIMEFROMPARTS wygląda następująco:

SMALLDATETIMEFROMPARTS (year, month, day, hour, minute)

Gdzie:

year – jest to liczba całkowita reprezentująca rok.

month – jest to liczba całkowita reprezentująca miesiąc.

day – jest to liczba całkowita reprezentująca dzień.

hour – jest to liczba całkowita reprezentująca godzinę.

minute – jest to liczba całkowita reprezentująca minutę.

Aby użyć funkcji SMALLDATETIMEFROMPARTS, musimy podać wartości dla wszystkich pięciu parametrów. Na przykład, aby utworzyć datę w formacie small datetime dla dnia 1 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT SMALLDATETIMEFROMPARTS (2021, 1, 1, 12, 0);

Wynikiem tego zapytania będzie wartość 2021-01-01 12:00:00.00.

Funkcja SMALLDATETIMEFROMPARTS jest przydatna, gdy chcemy tworzyć daty w formacie small datetime z podanych części. Może być używana do tworzenia dat w formacie small datetime z podanych wartości roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zrozumienia. Przykład użycia tej funkcji został przedstawiony powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: