Funkcja SQL Server MONTH. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server MONTH. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server MONTH to funkcja, która pozwala na wyciągnięcie numeru miesiąca z daty. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zapytań i analiz danych.

Funkcja MONTH jest częścią języka SQL i jest dostępna w wielu bazach danych, w tym w SQL Server. Funkcja ta pozwala na wyciągnięcie numeru miesiąca z daty, która jest podana jako argument. Funkcja zwraca wartość liczbową od 1 do 12, w zależności od miesiąca w dacie.

Składnia funkcji MONTH w SQL Server jest następująca:

MONTH (data)

Gdzie data jest datą, z której chcemy wyciągnąć numer miesiąca.

Aby użyć funkcji MONTH, należy wpisać zapytanie do bazy danych, w którym podamy datę jako argument funkcji. Na przykład, jeśli chcemy wyciągnąć numer miesiąca z daty „2020-05-15”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT MONTH(’2020-05-15′)

Funkcja zwróci wartość 5, ponieważ 15 maja to piąty miesiąc w roku.

Funkcja MONTH jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach. Może być używana do wyciągania statystyk dotyczących określonych miesięcy, porównywania dat i wykonywania innych zapytań. Może być również używana do tworzenia wykresów i raportów dotyczących określonych miesięcy.

Funkcja MONTH jest bardzo przydatna w SQL Server i może być używana do wyciągania numeru miesiąca z daty. Składnia funkcji jest prosta i polega na podaniu daty jako argumentu. Funkcja zwróci wartość liczbową od 1 do 12, w zależności od miesiąca w dacie. Funkcja ta może być używana do wyciągania statystyk dotyczących określonych miesięcy, porównywania dat i tworzenia wykresów i raportów.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: