Funkcja SQL Server YEAR. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja MSSQL YEAR. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server YEAR jest jedną z wielu funkcji daty i czasu dostępnych w języku SQL. Służy do wyodrębniania roku z daty. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wykonywania zapytań dotyczących danych z określonego okresu czasu.

Składnia funkcji YEAR jest następująca:

YEAR (date)

Gdzie date jest datą, z której chcemy wyodrębnić rok.

Aby użyć funkcji YEAR, należy wpisać ją w zapytaniu SQL. Na przykład, jeśli chcemy wyodrębnić rok z daty „2020-01-01”, możemy wpisać następujące zapytanie:

SELECT YEAR(’2020-01-01′)

Wynikiem tego zapytania będzie liczba 2020.

Funkcja YEAR może być również używana do wyodrębniania roku z kolumn tabeli. Na przykład, jeśli mamy tabelę zawierającą kolumnę zawierającą daty, możemy wyodrębnić z niej rok za pomocą funkcji YEAR. Na przykład, jeśli chcemy wyodrębnić rok z kolumny „data”, możemy wpisać następujące zapytanie:

SELECT YEAR(data) FROM tabela

Wynikiem tego zapytania będzie lista lat z kolumny „data”.

Funkcja YEAR jest bardzo przydatna w przypadku wykonywania zapytań dotyczących danych z określonego okresu czasu. Może być również używana do wyodrębniania roku z kolumn tabeli. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania zapytań dotyczących danych z określonego okresu czasu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: