Funkcja MSSQL FLOOR. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server FLOOR. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server FLOOR jest jedną z wielu funkcji języka SQL, która służy do zaokrąglania liczb do najbliższej liczby całkowitej. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie średniej, sumowanie liczb i wiele innych.

Składnia funkcji FLOOR jest następująca:

FLOOR (liczba)

Gdzie liczba jest liczbą, którą chcesz zaokrąglić.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja FLOOR, przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Przykład 1: Zaokrąglenie liczby do najbliższej liczby całkowitej

Jeśli chcesz zaokrąglić liczbę 3,5 do najbliższej liczby całkowitej, możesz użyć funkcji FLOOR.

SELECT FLOOR (3.5);

Wynik: 3

Jak widać, funkcja FLOOR zaokrągliła liczbę 3,5 do najbliższej liczby całkowitej, czyli 3.

Przykład 2: Zaokrąglenie liczby do najbliższej liczby całkowitej w dół

Jeśli chcesz zaokrąglić liczbę 4,5 do najbliższej liczby całkowitej w dół, możesz użyć funkcji FLOOR.

SELECT FLOOR (4.5);

Wynik: 4

Jak widać, funkcja FLOOR zaokrągliła liczbę 4,5 do najbliższej liczby całkowitej w dół, czyli 4.

Funkcja FLOOR jest bardzo przydatna, gdy chcesz zaokrąglić liczbę do najbliższej liczby całkowitej. Może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie średniej, sumowanie liczb i wiele innych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: