Funkcja MSSQL TRY_CONVERT. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server TRY_CONVERT. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja TRY_CONVERT w SQL Server jest używana do konwersji jednego typu danych na inny. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na wykonywanie konwersji danych bez ryzyka wystąpienia błędów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dane wejściowe są niepoprawne lub niekompletne.

Składnia funkcji TRY_CONVERT jest następująca:

TRY_CONVERT (data_type, expression [, style])

Gdzie:

data_type – typ danych, na który chcesz skonwertować dane wejściowe
expression – wyrażenie, które chcesz skonwertować
style – opcjonalny parametr, który określa format danych wejściowych

Funkcja TRY_CONVERT zwraca wartość NULL, jeśli konwersja nie powiedzie się. W przeciwnym razie zwraca skonwertowaną wartość.

Przykład:

Poniższy przykład konwertuje wartość tekstową „123” na wartość liczbową:

SELECT TRY_CONVERT(INT, '123′)

Wynik:

123

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: