Funkcja SQL Server ASYMKEY_ID. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server ASYMKEY_ID. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server ASYMKEY_ID służy do identyfikacji kluczy asymetrycznych w bazie danych. Klucze asymetryczne są używane do szyfrowania i odszyfrowywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Funkcja ASYMKEY_ID jest częścią języka Transact-SQL i jest używana do identyfikacji kluczy asymetrycznych w bazie danych.

Składnia funkcji ASYMKEY_ID jest następująca:

ASYMKEY_ID (asym_key_name)

Gdzie asym_key_name jest nazwą klucza asymetrycznego, który ma zostać zidentyfikowany.

Aby użyć funkcji ASYMKEY_ID, należy najpierw utworzyć klucz asymetryczny w bazie danych. Można to zrobić za pomocą polecenia CREATE ASYMMETRIC KEY. Następnie można użyć funkcji ASYMKEY_ID, aby zidentyfikować klucz asymetryczny.

Przykład:

CREATE ASYMMETRIC KEY MyAsymKey
FROM EXECUTABLE FILE = 'C:\MyAsymKey.exe’

— Użycie funkcji ASYMKEY_ID
SELECT ASYMKEY_ID(’MyAsymKey’)

W powyższym przykładzie tworzymy klucz asymetryczny o nazwie MyAsymKey z pliku wykonywalnego o nazwie MyAsymKey.exe. Następnie używamy funkcji ASYMKEY_ID, aby zidentyfikować klucz asymetryczny.

Funkcja SQL Server ASYMKEY_ID jest bardzo przydatna w zabezpieczaniu danych w bazie danych. Umożliwia identyfikację kluczy asymetrycznych, które są używane do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Aby użyć tej funkcji, należy najpierw utworzyć klucz asymetryczny za pomocą polecenia CREATE ASYMMETRIC KEY, a następnie użyć funkcji ASYMKEY_ID, aby zidentyfikować klucz asymetryczny.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: