Funkcja SQL Server EDGE_ID_FROM_PARTS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server EDGE_ID_FROM_PARTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server EDGE_ID_FROM_PARTS służy do tworzenia identyfikatorów wierzchołków grafów w bazie danych SQL Server. Jest to funkcja składająca się z trzech parametrów, które są wykorzystywane do tworzenia identyfikatorów wierzchołków.

Składnia funkcji EDGE_ID_FROM_PARTS wygląda następująco:

EDGE_ID_FROM_PARTS (source_id, target_id, label)

Parametry funkcji EDGE_ID_FROM_PARTS:

source_id – identyfikator źródła wierzchołka.

target_id – identyfikator docelowego wierzchołka.

label – etykieta wierzchołka.

Funkcja EDGE_ID_FROM_PARTS jest używana do tworzenia identyfikatorów wierzchołków grafów w bazie danych SQL Server. Używa się jej, aby utworzyć identyfikator wierzchołka, który jest unikalny dla każdego wierzchołka w grafie.

Przykład użycia funkcji EDGE_ID_FROM_PARTS:

EDGE_ID_FROM_PARTS (1, 2, 'friend’)

W powyższym przykładzie funkcja EDGE_ID_FROM_PARTS tworzy identyfikator wierzchołka dla wierzchołka o źródle o identyfikatorze 1, docelowym identyfikatorze 2 i etykiecie „friend”.

Funkcja EDGE_ID_FROM_PARTS jest bardzo przydatna w tworzeniu identyfikatorów wierzchołków grafów w bazie danych SQL Server. Umożliwia tworzenie unikalnych identyfikatorów wierzchołków, które są niezbędne do tworzenia grafów w bazie danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: