Funkcja MSSQL @@MAX_CONNECTIONS. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server @@MAX_CONNECTIONS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server @@MAX_CONNECTIONS jest używana do określenia maksymalnej liczby połączeń, które mogą być jednocześnie aktywne na serwerze SQL. Jest to ważna funkcja, ponieważ pozwala zarządzać zasobami serwera i zapobiega przeciążeniu.

Składnia: Maksymalna liczba połączeń do bazy MSSQL

SELECT @@MAX_CONNECTIONS

Funkcja ta zwraca liczbę całkowitą, która określa maksymalną liczbę połączeń, które mogą być jednocześnie aktywne na serwerze SQL. Wartość domyślna to 32767.

Przykład: Maksymalna liczba połączeń do bazy SQL Server

Przykład użycia funkcji @@MAX_CONNECTIONS:

SELECT @@MAX_CONNECTIONS AS 'Max liczba połączeń'
Przykład: Maksymalna liczba połączeń do bazy SQL Server

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: