Funkcja SQL Server DATETIMEFROMPARTS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATETIMEFROMPARTS. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server DATETIMEFROMPARTS służy do tworzenia wartości datetime z podanych części daty i godziny. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na tworzenie daty i godziny z osobnych wartości, takich jak rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda i milisekunda. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy chcemy tworzyć daty i godziny z danych pochodzących z innych źródeł, takich jak pliki CSV lub inne bazy danych.

Składnia funkcji DATETIMEFROMPARTS wygląda następująco:

DATETIMEFROMPARTS (year, month, day, hour, minute, seconds, milliseconds)

Gdzie:

year – rok w formacie 4-cyfrowym
month – miesiąc w formacie 1-12
day – dzień w formacie 1-31
hour – godzina w formacie 0-23
minute – minuta w formacie 0-59
seconds – sekunda w formacie 0-59
milliseconds – milisekunda w formacie 0-999

Przykład użycia funkcji DATETIMEFROMPARTS:

SELECT DATETIMEFROMPARTS(2020, 5, 15, 12, 30, 0, 0) AS 'Data i godzina’;

Wynik:
Data i godzina: 2020-05-15 12:30:00.000

Jak widać, funkcja DATETIMEFROMPARTS jest bardzo przydatna w tworzeniu dat i godzin z osobnych wartości. Może być używana do tworzenia dat i godzin z danych pochodzących z innych źródeł, takich jak pliki CSV lub inne bazy danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: