Funkcja SQL Server EOMONTH. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server EOMONTH. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja EOMONTH w SQL Server jest przydatnym narzędziem do wyświetlania daty końca danego miesiąca. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wykonywania zapytań dotyczących okresów czasu, takich jak miesiące, kwartały lub lata. Funkcja EOMONTH jest dostępna w SQL Server 2012 i nowszych wersjach.

Składnia funkcji EOMONTH w SQL Server jest następująca:

EOMONTH (start_date, months)

Gdzie start_date jest datą początkową, a months to liczba miesięcy, o które chcesz przesunąć datę końcową.

Aby użyć funkcji EOMONTH, musisz wprowadzić datę początkową i liczbę miesięcy, o które chcesz przesunąć datę końcową. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić datę końca bieżącego miesiąca, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT EOMONTH (GETDATE (), 0)

Wynikiem tego zapytania będzie data końca bieżącego miesiąca.

Jeśli chcesz wyświetlić datę końca następnego miesiąca, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT EOMONTH (GETDATE (), 1)

Wynikiem tego zapytania będzie data końca następnego miesiąca.

Jeśli chcesz wyświetlić datę końca trzeciego miesiąca, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT EOMONTH (GETDATE (), 2)

Wynikiem tego zapytania będzie data końca trzeciego miesiąca.

Funkcja EOMONTH jest bardzo przydatna w przypadku wykonywania zapytań dotyczących okresów czasu, takich jak miesiące, kwartały lub lata. Może być używana do wyświetlania daty końca danego miesiąca, co jest szczególnie przydatne w przypadku wykonywania zapytań dotyczących okresów czasu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: