Funkcja MSSQL DATETIME2FROMPARTS. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DATETIME2FROMPARTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DATETIME2FROMPARTS służy do tworzenia wartości datetime2 z podanych części daty i godziny. Jest to funkcja składniowa, która pozwala na tworzenie wartości datetime2 z podanych części daty i godziny. Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy chcemy tworzyć wartości datetime2 z podanych części daty i godziny, a nie z całej daty i godziny.

Składnia funkcji DATETIME2FROMPARTS wygląda następująco:

DATETIME2FROMPARTS (year, month, day, hour, minute, seconds, fractions, precision)

Gdzie:

year – rok
month – miesiąc
day – dzień
hour – godzina
minute – minuta
seconds – sekundy
fractions – ułamki sekund
precision – precyzja

Przykład użycia funkcji DATETIME2FROMPARTS:

SELECT DATETIME2FROMPARTS (2020, 5, 15, 12, 30, 0, 0, 7) AS DateTime2Value;

Wynik:

DateTime2Value
2020-05-15 12:30:00.0000000

Jak widać, funkcja DATETIME2FROMPARTS pozwala na tworzenie wartości datetime2 z podanych części daty i godziny. Jest to przydatna funkcja, która może być używana w wielu sytuacjach, w których potrzebne jest tworzenie wartości datetime2 z podanych części daty i godziny.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: