Funkcja MSSQL DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY w SQL Server jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOASYMKEY. Jest to funkcja asymetrycznego szyfrowania, która używa klucza publicznego i prywatnego do szyfrowania i odszyfrowywania danych.

Funkcja DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOASYMKEY. Funkcja ta jest używana do odszyfrowywania danych, które zostały zaszyfrowane za pomocą klucza publicznego i prywatnego. Funkcja ta jest używana do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.

Składnia funkcji DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY w SQL Server jest następująca:

DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY (klucz_prywatny, zaszyfrowane_dane)

Klucz_prywatny jest kluczem prywatnym, który został użyty do szyfrowania danych. Zaszyfrowane_dane to dane, które zostały zaszyfrowane za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOASYMKEY.

Przykład użycia funkcji DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY w SQL Server:

DECLARE @klucz_prywatny VARBINARY(128)
DECLARE @zaszyfrowane_dane VARBINARY(128)

SET @klucz_prywatny = 0x0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
SET @zaszyfrowane_dane = 0x0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF

SELECT DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY(@klucz_prywatny, @zaszyfrowane_dane)

W powyższym przykładzie użyto funkcji DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą klucza prywatnego.

Funkcja DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY w SQL Server jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOASYMKEY. Jest to funkcja asymetrycznego szyfrowania, która używa klucza publicznego i prywatnego do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Funkcja ta jest używana do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem. Składnia funkcji DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY w SQL Server jest następująca: DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY (klucz_prywatny, zaszyfrowane_dane). Przykład użycia funkcji DECRYPTBYKEYAUTOASYMKEY w SQL Server został przedstawiony powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: