Funkcja SQL Server DATETIMEOFFSETFROMPARTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja MSSQL DATETIMEOFFSETFROMPARTS. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DATETIMEOFFSETFROMPARTS służy do tworzenia wartości typu datetimeoffset z podanych części daty i czasu. Jest to przydatne, gdy chcemy tworzyć daty i czasy z różnych części, takich jak rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, milisekunda, przesunięcie czasu i strefa czasowa. Funkcja ta jest często używana do tworzenia dat i czasów w różnych strefach czasowych.

Składnia funkcji DATETIMEOFFSETFROMPARTS wygląda następująco:

DATETIMEOFFSETFROMPARTS (year, month, day, hour, minute, seconds, fractions, timezone, daylight)

Gdzie:

year – Rok w postaci liczby całkowitej
month – Miesiąc w postaci liczby całkowitej
day – Dzień w postaci liczby całkowitej
hour – Godzina w postaci liczby całkowitej
minute – Minuta w postaci liczby całkowitej
seconds – Sekunda w postaci liczby całkowitej
fractions – Milisekunda w postaci liczby całkowitej
timezone – Przesunięcie czasu w postaci liczby całkowitej
daylight – Strefa czasowa w postaci liczby całkowitej

Aby użyć funkcji DATETIMEOFFSETFROMPARTS, musimy podać wszystkie parametry. Na przykład, aby utworzyć datę i czas dla godziny 12:00 w dniu 1 stycznia 2021 roku w strefie czasowej UTC+2, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT DATETIMEOFFSETFROMPARTS (2021, 1, 1, 12, 0, 0, 0, 2, 0)

Wynikiem tego zapytania będzie wartość datetimeoffset 2021-01-01 12:00:00.0000000 +02:00.

Funkcja DATETIMEOFFSETFROMPARTS jest przydatna, gdy chcemy tworzyć daty i czasy w różnych strefach czasowych. Możemy użyć tej funkcji, aby tworzyć daty i czasy w różnych strefach czasowych, a także do porównywania dat i czasów w różnych strefach czasowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: