Funkcja SQL Server SIN. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server SIN. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server SIN jest jedną z wielu funkcji matematycznych dostępnych w języku SQL. Służy do obliczania wartości sinusa dla podanego argumentu. Argumentem może być liczba w stopniach lub radianach.

Do czego służy funkcja SQL Server SIN?

Funkcja SQL Server SIN służy do obliczania wartości sinusa dla podanego argumentu. Może być używana do wykonywania obliczeń matematycznych, takich jak obliczanie kątów, wielkości i odległości. Może być również używana do tworzenia wykresów i wizualizacji danych.

Jak używać funkcji SQL Server SIN?

Funkcja SQL Server SIN jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco:

SIN (argument)

Argumentem może być liczba w stopniach lub radianach.

Przykład:

Aby obliczyć wartość sinusa dla 30 stopni, można użyć następującego zapytania:

SELECT SIN (30)

Wynik tego zapytania to 0,5.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: