Funkcja MSSQL ATAN. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL ATAN. Jak obliczyć?

Funkcja ATAN w SQL Server jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania arctangensa (tangensa odwrotnego) z podanego argumentu. Jest to funkcja jednoargumentowa, która zwraca wartość w zakresie od -π/2 do π/2.

Funkcja ATAN jest przydatna w wielu zastosowaniach, w tym w obliczaniu kątów, wyznaczaniu tras i wykonywaniu obliczeń geometrycznych. Może być również używana do wyznaczania położenia geograficznego, wykonywania obliczeń statystycznych i wielu innych zastosowań.

Składnia funkcji ATAN w SQL Server jest następująca:

ATAN (argument)

Gdzie argument jest liczbą zmiennoprzecinkową, która określa wartość, dla której ma zostać obliczony arctangens.

Przykład użycia funkcji ATAN w SQL Server:

SELECT ATAN (0.5) AS Arctangens;

Wynik tego zapytania to 0,46364760900081. Oznacza to, że arctangens z 0,5 wynosi 0,46364760900081.

Funkcja ATAN w SQL Server jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach. Może być używana do obliczania kątów, wyznaczania tras i wykonywania obliczeń geometrycznych. Składnia funkcji jest prosta, a jej użycie może znacznie ułatwić wykonywanie obliczeń.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: