Funkcja SQL Server CAST & CONVERT. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL CAST & CONVERT. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server CAST & CONVERT to funkcja, która pozwala na konwersję danych z jednego typu danych na inny. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na przekształcenie danych w taki sposób, aby można było je wykorzystać w różnych zapytaniach.

Do czego służy funkcja CAST & CONVERT?

Funkcja CAST & CONVERT służy do konwersji danych z jednego typu danych na inny. Może być używana do konwersji danych liczbowych, tekstowych, daty i czasu, a także do konwersji danych binarnych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy przekształcić dane w taki sposób, aby można je było wykorzystać w różnych zapytaniach.

Jak używać funkcji CAST & CONVERT?

Funkcja CAST & CONVERT jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco:

CAST (wartość AS typ_danych)

lub

CONVERT (typ_danych, wartość [, stil])

W pierwszym przypadku funkcja CAST przyjmuje wartość i typ danych, do których ma zostać przekształcona. W drugim przypadku funkcja CONVERT przyjmuje typ danych, wartość i opcjonalny styl, do którego ma zostać przekształcona.

Przykład użycia funkcji CAST & CONVERT

Aby lepiej zobrazować, jak używać funkcji CAST & CONVERT, przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:

SELECT CAST (12345 AS VARCHAR (10))

W tym przykładzie funkcja CAST przekształca wartość liczbową 12345 na typ danych VARCHAR o długości 10 znaków. Rezultatem tego zapytania będzie ciąg znaków „12345”.

Podsumowanie

Funkcja SQL Server CAST & CONVERT jest bardzo przydatną funkcją, która pozwala na konwersję danych z jednego typu danych na inny. Składnia funkcji wygląda następująco: CAST (wartość AS typ_danych) lub CONVERT (typ_danych, wartość [, stil]). Przykład użycia funkcji CAST & CONVERT można zobaczyć powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: