Funkcja Oracle CONVERT. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja CONVERT.

Funkcja Oracle Database SQL CONVERT służy do konwersji wartości z jednego formatu na inny. Może być używana do konwersji daty, czasu, liczb i innych typów danych.

Tabela formatów:

Character SetDescription
US7ASCIIUS 7-bit ASCII character set
WE8DECWest European 8-bit character set
WE8HPHP West European Laserjet 8-bit character set
F7DECDEC French 7-bit character set
WE8EBCDIC500IBM West European EBCDIC Code Page 500
WE8PC850IBM PC Code Page 850
WE8ISO8859P1ISO 8859-1 West European 8-bit character set
Funkcja Oracle CONVERT. Opis, składnia, przykład użycia.

Składnia:

CONVERT(<wartość>, <typ_docelowy>, <typ_źródłowy>)

Przykład:

select CONVERT('A B C Ą Ę', 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1') from dual;

Wynik:

A B C A? A?

Funkcje Oracle SQL – Funkcja CONVERT.

Źródło: TechOnTheNet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: